Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης και νομικοί περιορισμοί

 • Η διάθεση των φυτοφαρμάκων στην αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-geoponos.gr γίνεται βάση του νόμου 4036/2012 – Φ.Ε.Κ 8/Α/27-1-2012 καθώς και με την ενσωμάτωση των μεταγενέστερων τροποποιήσεων όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του Νόμου 4384/2016 – Φ.Ε.Κ 78/Α/26-4-2016.
 • Σας γνωρίζουμε την έκδοση της με αριθ. πρωτ. 8670/83089/1-8-2017 Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ (Β΄2310), σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄2724). Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση:
 • Επισημαίνεται ότι από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017, η πώληση επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 5δ του ν.4036/2012, Σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που: α) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.μ.) και β) δεν φέρουν εικονόγραμμα κινδύνου με νεκροκεφαλή και χιαστί οστά, εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στην ψηφιακή υπηρεσία της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε.
 • Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη, καθώς και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή καθότι μεταβάλλονται από τους προμηθευτές μας.
 • Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές και αφορούν μόνο το προϊόν της περιγραφής.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι τιμές πώλησης με την ένδειξη “Προσφορά” αφορούν αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και όχι στο φυσικό κατάστημα.
 • To https://www.e-geoponos.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης Μπαδιεριτάκης Ιωάννης με διακριτικό τίτλο ΄΄ΓΕΩΠΟΝΟΣ΄΄.
 • Η λειτουργία του καταστήματος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή) και του Π.Δ. 131/2003 (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
 • Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρακαλούμε να συμβουλευθείτε και να συμφωνήσετε με τους κάτωθι όρους χρήσης. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα https://www.e-geoponos.gr και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής σε αυτόν σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων χρήσης του ιστοτόπου.
 • Οι όροι χρήσης και η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του https://www.e-geoponos.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το https://www.e-geoponos.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του https://www.e-geoponos.gr
 • Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
 • Ασφάλεια συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-geoponos επιτρέπει την πραγματοποίηση on-line συναλλαγών με τους ακόλουθους τρόπους :

α) Χρέωση VISΑ, MASTERCARD

β) Με αντικαταβολή

γ) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Η διαδικασία εξόφλησης πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες του ΔΕΝ διατηρούν και δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας των χρηστών.

Η ευθύνη εξασφάλισης του απρόσβλητου της ασφάλειας των συναλλαγών με τους προαναφερθέντες τρόπους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων οργανισμών/νομικών προσώπων που τις διαχειρίζονται και τις προσφέρουν. Ο χρήστης κατά την εκτέλεση πληρωμών, σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλείται να μας ενημερώνει άμεσα για οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή μη συνήθη πρακτική, προκειμένου να προβούμε σε κάθε πρόσφορη ενέργεια προστασίας των συναλλαγών.

 • Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Τα προϊόντα που προμηθεύει το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΄΄ΓΕΩΠΟΝΟΣ΄΄ μπορούν να επιστραφούν και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες:

1) με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του ΄΄ΓΕΩΠΟΝΟΣ΄΄ πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή

2) προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας

3) υπήρξε πρόβλημα ή πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν το οποίο οφείλεται σε κακή μεταφορά και δεν καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΄΄ΓΕΩΠΟΝΟΣ΄΄ για να σας υποδείξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με την αντιπροσωπεία του προϊόντος.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη αχρησιμοποίητα και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή είναι υποχρεωτικό να προηγηθεί επικοινωνία με τον ΄΄ΓΕΩΠΟΝΟΣ΄΄ στο 2299305564 ή στο email: [email protected]

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

 • Οι υπηρεσίες του ΄΄ΓΕΩΠΟΝΟΣ΄΄ και το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.e-geoponos.gr εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013

Από τις 9 Ιανουαρίου 2016 ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων online και offline.

Βάσει αυτής οι έμποροι ή προμηθευτές υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προώθησης προς τους καταναλωτές τον Φορέα επίλυσης διαφορών στον οποίο υπάγονται:

Για την Ελλάδα οι φορείς είναι

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr

και για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Εκτός της παραπάνω οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 15η Φεβρουαρίου έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι υποχρεωμένα είναι να δηλώσουν στους όρους χρήσης τον ευρωπαϊκό φορέα επίλυσης διαφορών και να δώσουν δυνατότητα, μέσω του συνδέσμου (link) επικοινωνίας στους καταναλωτές που επιθυμούν να καταθέσουν μια καταγγελία.

Ο σύνδεσμος αυτός είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr

Επίσης η πληροφορία για τον παραπάνω σύνδεσμο πρέπει να αναφέρεται και σε κάθε επικοινωνία με email όπου υπάρχει προσφορά για πώληση. Για περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα ODR μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.